Materiały minimalizujące ryzyko

Poniżej znajdziesz odpowiednie materiały minimalizujące ryzyko dla zarówno fachowego personelu medycznego, jak i pacjentów. Materiały minimalizujące ryzyko należy przekazać pacjentowi lub jego opiekunowi podczas konsultacji.
vaxchora logo
pdf icon
Dla fachowego personelu medycznego
Przewodnik dla fachowego personelu medycznego
Ważne informacje na temat rekonstytucji oraz podawania szczepionki VAXCHORA dla fachowego personelu medycznego, pacjentów lub ich opiekunów.
pdf icon email icon
Dla pacjentów
Przewodnik dla pacjenta
Niniejsze materiały są przeznaczone dla pacjentów, którym przepisano produkt leczniczy VAXCHORA, aby zapewnić prawidłową rekonstytucję i podanie.